GMC-Instruments Nederland BV

Over ons

Er zijn meerdere leveranciers op de markt die u allerlei losse vermogens– en energiemetingen kunnen leveren. Maar wij horen u al denken; Hoe krijg ik al die meetgegevens correct bij elkaar, wat heb ik daar allemaal voor nodig, welke infrastructuur moet ik aanleggen of kan ik gebruik maken van de bestaande bekabeling, welke software moet daar dan boven en hoe interpreteer ik die gegevens? GMC Instruments kan u daarin begeleiden. Binnen ons ECS (Energie Controle Systeem) projectteam zijn wij in staat u op al deze vragen een antwoord te geven. Dus advies, levering, implementatie en configuratie maar ook training. Een compleet traject van A tot Z dus! 

Beperkte projecten kunnen opgelost worden door plaatsing van powermeters / kWh meters met een Modbus of TCP interface. Aan deze interfaces kan direct Smartcollect PM10 software gekoppeld worden die ervoor zorgt dat de kWh-standen, maar ook momentele waarden, direct en zonder tussenkomst van een datalogger uitgelezen worden. Elders in deze uitgave wordt Smartcollect PM10 nader toegelicht. Bij middel grote tot grote projecten zijn wij in staat om meerdere interfaces en/of pulsen gelijker tijd uit te lezen via een Smartcontrol. De Smartcontrol kan dienen als hart van het energie management systeem waarop allerlei interfaces en I/O’s aangesloten kunnen worden. Meerdere combinaties kunnen gemaakt worden: Modbus, LON-bus, M-bus, pulsen etc. Meerdere energiesoorten Bij energie wordt vaak alleen gedacht aan elektrische energie. Maar grote bedrijven maken vaak ook gebruik van andere energiedragers zoals stoom, flow, water, gas etc. De kracht van de Smartcontrol is dat hij niet alleen het elektrische verbruik (kWh/KVAr) kan registreren, maar dus ook andere energiedragers kan registreren. Terugverdienen 

Door toepassing van slimme software kan aan de hand van de meetgegevens bepaald worden waar verliezen optreden, of waar bijv. een koeling / verwarming iets eerder of later opgestart kan worden zodat de piek in een volgend kwartiergemiddelde valt. De energierekening vaart er wel bij! 

Op deze site vindt u een overzicht van enkele applicaties, producten, software en technical support. GMC Instruments biedt u niet alleen technical support achteraf maar kan u begeleiden in het traject vanaf planning, advies, implementatie, training etc. Een afspraak met één van onze accountmanagers is zo geregeld!

 

Ons doel

Ons streven is naar tevreden klanten en daar zullen wij alles voor in het werk stellen.

Wij realiseren ons dat veel energiemanagement projecten achteraf gezien met veel moeite het gewenste resultaat op gaan leveren. GMC -Instruments Nederland BV streeft ernaar om samen met u een simpel maar doeltreffen energiemanagement systeem op te zetten, waarbij onze adviseurs u ook advies kunnen geven in zaken die rondom de implementatie van alle hardware en software.